Sjamanisme en sjamanistische bijeenkomsten

Sjamanisme en innerlijke autoriteit opnemen

Uitgangspunt

Ik ga je niets leren wat je niet al kent.

Ik begeleid je gewoon in er bewustzijn aan geven die hierdoor een vorm kan krijgen door concrete uitleg en ervaringen die op hun beurt jou zelf info geven.

Leren luisteren

Wie / wat is sjamaan?

De sjamaan is de grote luisteraar! Ik zeg hierbij luisteraar maar zou ook ziener of voeler of weter of…

We hebben alle zintuigen die we zowel uiterlijk hebben alsook innerlijk.

Vakog = visueel, auditief, kinestetisch, olfactorisch en gustatief.

Bij de innerlijke zintuigen komt zeker ook het weten bij. Het gaat om een pad van vertrouwen dat we leren door gewoon te oefenen.

We leren uiteindelijk enkel door ervaringen.

Wanneer we merken dat dit werkt, krijgen we meer vertrouwen in onszelf. We beseffen dan hoeveel we zelf eigenlijk zijn en onze essentie steeds meer en meer te erkennen, herkennen en opnemen. We worden zo onze eigen meester en leider.

Dat is dan ook mijn doel en intentie voor mezelf en anderen.

Voor mij zit in luisteren het overkoepelende: luisteren naar de info die je zintuigen en emoties bevatten en luisteren naar de info die je draagt vanuit het hele universum en dit leren opnemen voor jezelf.

Luisteren naar alles wat is en alles wat verbonden is.

Luisteren naar het hart van alles en je eigen hart, het hart dat gewoon altijd alles weet.

Vroeger werd het woord ‘sjamaan’ enkel gebruikt voor praktijken van persoon die in trance ging in Trans-Siberië. Dat is erna gegroeid naar een persoon naar wie men naartoe gaat voor advies, steun, heling.

Voor mij is iedereen die luistert naar al wat is een sjamaan.

Luisteren naar wat er in zich en tegelijkertijd buiten zich leeft, voorbij tijd en ruimte, en iets doet met wat hij/ zij heeft gehoord, gezien gevoeld, weet en dat overbrengt naar anderen vanuit zijn/haar woorden en daden.

Het gaat voor mij over het leren van de absolute wereld en de materiele wereld en die terug bij elkaar te brengen. Hoe meer je die begint te voelen als een geheel in je dagelijks leven, hoe meer vertrouwen je hebt in jezelf, het leven en het universum.

Hoe kan je jouw manier van sjamaan zijn opnemen?

Je kan het via verschillende wegen en praktijken doen: via natuur, zuivering, zang en klank; via reizen, psycho-begeleiding en creativiteit op eender welke manier: tekenen boetseren, schrijven,… Dit laatste is voor mij ook echt een belangrijke om je kanaal zijn en luisteren te openen.

Het basisidee is anemisme. Alles heeft een ziel: een boom , een computer, een auto,…, en je kan met alles communiceren.

Je kan werken met rituelen, bewustzijnsverruiming, adem, duisternis, vasten, bidden, planten, elementen, energiewerk, klanken, astronomie, astrologie en/of creativiteit op eender welke manier.

Alles heeft een frequentie of trilling!

Trance= transitie iets overgaan, overbruggen. Dit kan je vergelijken met “even weg zijn” als je vb op een strand ligt en je bent plots uit de tijd en ruimte en in het niets en alles.

Je kan dit verkrijgen door een monotoon ritme te creëren met een ratel of drum of …, (ongeveer 180-220 slagen per minuut zonder klemtoon). Op die manier kan je de hersengolven het snelste beïnvloeden.

Doel

Het doel is om je te brengen naar een plek van stilte en leegte, waar je ziel wordt geraakt en waar je ziel is. Dat is thuiskomen bij je zelf.

Dat is wanneer je gewoon je kanaal terug ervaart en gewoon bent. Je wordt een hol kanaal , a hollow frame .

De Budhi meesters spreken over de beginners-mind. De absolute beginners zijn de uitmunters omdat ze niet denken wat er zou moeten komen. Het is er gewoon voor gaan.

We gaan samen onder begeleiding van klanken en ritme op stap en exploreren en ontdekken de wijsheid van het zijn op zich in jou, in de ander en in het leven, en leren stap voor stap te vertrouwen in deze eenvoudige weg die altijd voorhanden is.

Data

  • woensdag 7 december

De data voor 2023 volgen nog (ook mogelijk in samenspraak).