Vervolgcursus Vedic Art

Als je de basiscursus hebt gevolgd, kan je aan deze vervolgcursus beginnen.

Tijdens de vervolgcursus doorlopen we nog eens alle 17 principes en gaan er deze keer dieper op in.  Er wordt nu een kort citaat van Cürt Kahlman voor alle principes gegeven en je krijgt ook meer vrijheid over je tijd en opdrachten.

Je krijgt alle uitleg over de principes aan het begin van elke sessie en de rest van de tijd is jouw tijd om de principes weer te ervaren. Er is ook steeds ruimte voor individuele begeleiding. Op deze manier kunnen de principes meer integreren en kan je jouw persoonlijke vrijheid vergroten waardoor je ware zijn zich meer zal tonen in je werk en in je leven.

Je mag steeds meer zijn wie je bent en je leert je eigen speelsheid en de natuurlijke stroom in je creativiteit en je leven op je eigen wijze en tempo toe te laten en te ontwikkelen.

Deze cursus bestaat uit vijf namiddagen van 13:00 tot 17:00, tenzij individueel anders afgesproken. Er is ook mogelijkheid tot atelier voor en na deze uren.

Klik hier voor een overzicht van de data.

Bijdrage: €275

Mee te nemen materiaal: idem als basiscursus, met alle aanvullingen waar je zelf mee wil experimenteren.